Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon-Misyon

Misyonumuz

İMÜ-BİLTAM olarak başta üniversitemiz olmak üzere, kamu ve sanayi sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların bilimsel araştırma, proje, test, analiz, Ar-Ge, Ür-Ge, danışmanlık ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına mevcut alt yapımız ve araştırmacılarımız ile katkı sunan bir merkez olmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizin ve diğer paydaşlarımızın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kalite ve kapsamını artırmak, disiplinler arası projeler üretilmesini sağlayarak bilim ve teknolojinin gelişmesinde öncülük eden bir merkez olmaktır.