Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Günümüzde bilimsel çalışmalarda, teknolojik araştırmalarda ve endüstriyel uygulamalarda yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ihtiyaç duyduğu teknolojiler hızla çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Birçok test ve analiz uygulaması, çok disiplinli araştırma alanlarının konusu haline gelmiş ve bir mühendislik süreç olarak tanımlanmıştır. Teknoloji geliştirme faaliyetlerinde daha ileri gidebilmenin, ancak her biri kendi özgün alanında derinleşmiş, çok disiplinli araştırma ekiplerinin ortak çalışmaları ile mümkün olabileceği görülmektedir. Bu bakış açısıyla gelişmiş bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ihtiyacı olan ileri teknolojili altyapıların kurumsal araştırma merkezlerinde erişime açık olması araştırma ekosistemine en yüksek faydayı sağlamada önemli rol oynamaktadır.

İMÜ-BİLTAM olarak, üniversitemizin ileri araştırma ihtiyacını karşılamaya yönelik alt yapımızı geliştirmek ve sürekli erişilebilir tutmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizden, diğer kurum ve kuruluşlarından gelebilecek test ve analiz taleplerine yüksek kalite ve hassasiyette cevap vermeyi misyonumuz olarak görüyoruz. İMÜ-BİLTAM olarak çok ortaklı projelerin öneminin ve ülkemiz için ifade ettiği değerin farkındayız. Bunun bir yansıması olarak merkez ve bağlı laboratuvarlarımızla Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı projelerde görev almak vizyonumuzun bir parçasıdır.

Hedefimiz ileri teknoloji içeren alt yapımız ve uzman kadromuzla ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine, araştırmacıların yetkinliğinin artırılmasına ve yürüttükleri projelere katkı sunmaktır. Bu amaçla, ortak çalışma kültürünün gelişmesine katkı sunacak, bilime ve topluma faydalı projelerin gelişmesine dair ortalıklar için, tüm bilim insanlarını tanışmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. M. Fatih HOCAOĞLU

İMÜ-BİLTAM Müdürü