Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Saygıdeğer araştırmacılar,

Günümüzde bilimsel araştırmalar ve endüstriyel uygulamalar için gerekli olan Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyulan teknolojiler hızla çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Birçok test ve analiz uygulaması, çok disiplinli araştırma alanlarının konusu haline gelmiş olup, teknoloji geliştirme faaliyetlerinde daha ileri gidebilmenin, ancak çok disiplinli araştırma ekiplerinin ortak çalışmaları ile mümkün olabileceği görülmektedir. Bu bakış açısıyla gelişmiş bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ihtiyacı olan ileri teknolojili altyapıların kurumsal merkezlerde erişime açık olması da araştırma ekosistemine en yüksek faydayı sağlamada önemli rol oynamaktadır.

İMÜ-BİLTAM olarak, üniversitemizin ileri araştırma ihtiyacını karşılamaya yönelik alt yapımızı geliştirmeye ve sürekli erişilebilir olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizden, diğer kurum ve kuruluşlarından gelebilecek test ve analiz taleplerine karşılamayı misyonumuz olarak görmekteyiz. Bunun yanında merkez ve bağlı laboratuvarlarımızla Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı proje geliştirme faaliyetleri için ortak çalışmalara her zaman açığız.

Hedefimiz ileri teknoloji içeren alt yapımız ve uzman kadromuz ile ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine, araştırmacıların yetkinliğinin artırılmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla, ortak çalışma kültürünün gelişmesine katkı sunacak, bilime ve topluma faydalı projelerin gelişmesine dair ortalıklar için, tüm bilim insanlarını tanışmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Kürşat Ayan

İMÜ-BİLTAM Müdürü