Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTÜN LAB


"Tütün ve Tütün Mamülleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında işbirliği protokolünce kurulum aşamasındadır. 
Dünyada ve ülkemizde; tütün ve tütün mamulleri kullanımı çok yaygın olmasının yanı sıra, dumanında bulunan maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle en önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak hazırlanan ilk uluslararası antlaşma özelliğini taşıyan “Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS)” 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilmiştir. Bu sözleşme, 5261 sayılı Kanun ile ülkemiz tarafından da kabul edilmiş olup 30 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2006 yılında açıklanan “Ulusal Tütün Kontrolü Programı” kapsamında, ürün kontrolü ve tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik olarak tütün ve tütün mamullerinin içeriği, emisyonlarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi için ulusal ve uluslararası standart düzenlemeler doğrultusunda akredite laboratuvar kurmak ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren TobLabNet (Tütün Laboratuvar Ağı) ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak hedeflenmiştir. Ulusal, bağımsız, bilimsel denetimden geçen ve akredite edilmiş söz konusu ölçüm laboratuvarının gerekli kriterleri sağladıktan sonra TobLabNet ağına üye yapılması planlanmaktadır. Kurulan bu ölçüm laboratuvarında tütün ürünlerinin üretim, ihracat ve ithalat, piyasaya arz aşamalarında ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken analizleri gerçekleştirilecektir.
Tütün mamüllerine ilişkin yukarıda bahsi geçen düzenlemeler kapsamında yurtdışında yaptırılmakta olan analizlerin yurt içinde yapılmasının sağlanması ile de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Uluslararası alanda akredite olan laboratuvar yurtdışından gelecek analiz taleplerini de karşılayacak kapasitededir. Laboratuvarın üniversite bünyesinde kurulmuş olması mevcut tütün ve tütün mamulleri analiz tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerine de katkı sağlanmasına imkan tanımaktadır.
Tütün ve Tütün Mamülleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı ile ilgili gelişmeleri takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://tutun.medeniyet.edu.tr/