Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

DEHAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (DEHAL) bilimsel araştırmalar, test ve eğitim alanlarında ihtiyaç duyulan laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakım hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sunmak amacıyla üniversitemiz Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTAM) bünyesinde kurulmuştur. DEHAL, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından araştırma, üretim, kullanım ve tedarik faaliyet alanlarında ruhsatlandırılmış bir birim olarak akademi ve Ar-Ge kuruluşlarına yüksek kalitede in vivo altyapı teminini mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.  DEHAL bünyesinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalar İMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) onayına tabidir. Detaylı bilgi için DEHAL web sitesi bağlantısını kullanınız:

https://dehal.medeniyet.edu.tr/tr