Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma-Geliştirme Laboratuvarları

Gerçek tekstil endüstrisi atıksuyu arıtan aralıklı havalandırmalı membran biyoreaktörde eş zamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesinin optimizasyonu, İMÜ BAP, Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA

Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Üyesi Senem TEKSOY BAŞARAN

Polimerik Mikro/Nanogözenekli Malzemelerin Yüzeylerinin Kaplanması ve Madde Transferi/Taşınımına Etkilerinin İncelenmesi, İMÜ BAP, Dr. Öğr. Üyesi Dila KAYA

Biberiye’nin (Rosmarinus officinalis) bileşenleri olan karnozol ve karnosik asit türevlerinin bazı metabolik enzimler üzerine biyolojik etkilerinin araştırılması, İMÜ BAP, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖKSAL

Horseshoe adasının kıyısal mikroalg ve siyanobakterileri çeşitliliğinin belirlenmesi, kültür kolleksiyonu oluşturulması ve kültüre alınan türlerin genel biyoteknolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Prof. Dr. Turgay ÇAKMAK

Alternatif Metotlarla Deriden Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi, Tübitak ARDEB 3001-Başlangıç ArGe, Prof. Dr. Murat KAZANCI

Nanofiber Üretim Laboratuvarı Kurulmasına Yönelik Altyapı Projesi, İMÜ BAP, Prof. Dr. Murat KAZANCI

Elektrospinning ve Santrifüj Spinning Yöntemleriyle Biyonanofiber Üretebilen Cihazın Tasarımı ve Prototip Üretimi, Tübitak 1512 BİGG, Öğr. Gör. Enes ATAŞ

Tip 2 Diyabet Tedavisi için Kriptokrom (Cry) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi, Tübitak ARDEB 1003-Öncelikli Alanlar, Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN

Sirkadiyen Ritim - Bağışıklık Sistemi İletişiminde İnterferon-Tetiklenebilir Transmembran Proteini 1 (Ifitm1)'in Görevinin Araştırılması, Tübitak ARDEB 3501-Kariyer, Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN

Biyolojik Saat ile İlgili Dokulara Özgü Moleküler Mekanizmaların Keşfinde Kullanılacak Hassas Yeni Nesil Nanoluc Lüsiferaz Saat Raportör Plazmidlerin Geliştirilmesi, Tübitak ARDEB 3001-Başlangıç ArGe, Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN

Hareketli Hedeflerin Hava Robotu ile Takibi, Tübitak 2210C-Öncelikli Alanlar, M. Koray Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

Orman Envanteri Oluşturulmasına Destek için Düşük Maliyetli Sabit Kanatlı İHA Tasarım ve Gerçeklenmesi, Tübitak 2209-A Öncelikli Alanlar, Ahmet Buğra BÜYÜKARSLAN, Umut DUMANDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

Orman-İçi Otonom Uçuş ve Otomatik Orman Envanteri Oluşturulması, Tübitak 2209-A Öncelikli Alanlar, Ferdi DUMANDAĞ, Ebrar ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

Ormanlık Alanda İnsansız Hava Araçlarının Risk-farkında Otonom İnişi, Tübitak 2209-A Öncelikli Alanlar, Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

Su Kalitesi Takibi için Otonom Suüstü Robotun Tasarımı ve Gerçeklemesi,Tübitak 2209-A Öncelikli Alanlar, Furkan SARIYILDIZ, Denizhan ARAS, Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

İslam Medeniyetindeki Bilimsel Bilginin Gelişim Sürecinin Bilim Aletleri Örnekliğinde Gösterimi, İMÜ BAP, Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN

Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması, Tübitak ARDEB 1001, Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL, Arş. Gör. Saniye ADA

Kanser Hücrelerinde Kolesterol Metabolizmasının Düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran Protein 97)’nin Rolünün Araştırılması, TÜBİTAK, Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL, Arş. Gör. Saniye ADA

Enfeksiyon Geçiren ve Aşılanan Bireylerde SARSCoV2’ye Karşı Oluşan Antikor Dinamiğinin Araştırılması, İMÜ BAP, Prof. Dr. Mücahide Esra KOÇOĞLU

Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Suşlarında seftazidimavibaktam Duyarlılığının in vitro Olarak Araştırılması, İMÜ BAP, Prof. Dr. Mücahide Esra KOÇOĞLU

Metabolik Sağlıklı ve Sağlıksız Obezlerde Kahverengi Yağ Doku İlişkili Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması, İMÜ BAP, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU, Arş. Gör. Saniye ADA

Tıbbi Farmokoloji alanında uzmanlık alanı öğrencilerinin çalışmaları, Danışman Prof. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU, Öğrenciler, Dr. Nebile HATİPOĞLU ve Dr. Özkan KAM

Parmak İzi Geliştirmede Kullanılan Kimyasal Çözeltilerin DNA Profili Çıkarılması Üzerindeki Etkisi, Farklı Mürekkep Türlerinin Analizinde Zaman Etkisinin Spektroskopik Teknikler ile İncelenmesi ve Farklı Kağıt Yüzeylerinin Mürekkep Analizine Etkilerinin Spektroskopik Teknikler ile İncelenmesi isimli yüksek lisans tez çalışmaları, Danışman Prof. Dr. Nuriye AKBAY, Öğrenciler, Selin YÖRÜKCÜ, Dilara Nur HACIFAZLIOĞLU ve Ümmügülsüm MİRZANLI

TÜBİTAK destekli Kanser Hücrelerinde Kolesterol Metabolizmasının Düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran Protein 97)’nin Rolünün Araştırılması ve Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması isimli projeler ile İMÜ BAP destekli Metabolik Sağlıklı ve Sağlıksız Obezlerde Kahverengi Yağ Doku İlişkili Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması isimli projede görevli ve doktora tez çalışmasını Danışman Prof. Dr. Mustafa Baki Çekmen ve Eşdanışman Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL nezaretinde yürüten Öğrenci Arş. Gör. Saniye ADA

10-Nanometre Altı Nano-Fet’lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ

Melanom Tedavisine Yönelik Bütünleşik Bir Yaklaşım; Hesaplamalı Yöntemler Olan İlaç Yeniden Konumlandırma ve Moleküler Kenetlenme ile in vitro Validasyon Deneylerinin Birleştirilmesi, TUSEB, Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ece ACUNER

Hedeflendirilmiş Nanopartikül Sentezi, Karakterizasyonu ve Amiloid Toksisitesine Etkisinin Araştırılması, İMÜ BAP, Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI

Prostat Kanserinde in vitro Olarak Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı Geliştirme: Kanser Metabolizması ve Kanser Kök Hücre Özelliklerinin Birlikte Hedeflenmesi, İMÜ BAP, Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR

Diyabet Karşıtı Etkisi Bilinen PGC-1alpha Hedefli SR-18292 Molekülünün Tümör Baskılayıcı Etkisinin Prostat Kanseri Hücre Modellerinde Araştırılması, Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı, Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR