Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezimizden TÜBİTAK 2209-A Programı Proje Başarısı

27.03.2024

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi başvurularını kazananların listesi açıklandı. Merkezimizin araştırma gruplarından IMU-Nanolab grubundan bilgileri aşağıda verilen 3 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve projelerinin akademik danışmanları olan Prof. Dr. Murat KAZANCI ve Öğr. Gör. Dr. Melike GÜNEY AKKURT hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
 
Proje bilgileri:
 
Proje-1: Deniz Marulu Ve Deniz Müsilajından Biyoplastik Eldesi Ve Karakterizasyonu
Özet: Deniz marulu ve müsilaj; dönemsel olarak yoğun çoğalma gösteren iki deniz atığının biyoplastik üretiminde kullanım olanakları araştırılacaktır. Bunun için polisakkarit ekstraksiyonu, uygun formülasyon ve bileşenler ile biyofilm oluşturmaları ve elde edilecek son ürünlerin fiziksel ve kimyasal testler ile uygunlukları incelenecektir.
Takım: Şevval GÜNEŞ ve Şeyma KARAS
Danışman: Prof. Dr. Murat  KAZANCI
 
Proje-2: Karboksimetil Selüloz/Kil Hibrit Aerojellerin Geliştirilmesi Ve Uygulama Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Özet: Hibrit aerojeller: kenevir bitki fazlalıklarının, iplik üretimi dışında farklı alanlarda kullanım olanakları incelenecektir. Bunun için doğal killer ile katkılandırılarak, aerojel üretimi ve yalıtım özelliklerinin incelenmesi ve karakterizasyonu hedeflenmiştir.
Takım: Fatima İSMAİL ve Birlanti ALİ
Danışman: Prof. Dr. Murat KAZANCI
 
Proje-3: Metilen Mavisi Dağıtımı İçin Lignin Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Özet: Bu projede kahve posası atıklarından ilaç taşıma sistemi olarak kullanılacak nanoparçacıkların üretilmesi planlanmıştır. Bu amaçla topladığımız atık kahve posasından bir biyopolimer olan lignini ayrıştırıp kullanarak metilen mavisi içeren nanoparçacıklar hazırlanacak ve çeşitli karakterizasyon testlerine tabi tutularak ilaç taşıma sistemi olarak kullanımlarının uygunluğu test edilecektir. Böylece atık bir biyokütle olan kahve posasının katma değeri yüksek ürüne dönüşümü ihtimali değerlendirilecektir.
Takım: Şevval KOLCUK
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Melike GÜNEY AKKURT