Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

TANITIM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ-BİLTAM) üniversitemiz, diğer kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği deney, analiz, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Merkezimizdeki 20 bin metrekare kapalı alanda, fizik, kimya, moleküler biyoloji, mühendislik ve tıp gibi temel bilim alanlarının yanında biyomühendislik, nanoteknoloji ve biyomedikal gibi çok disiplinli alanlara yönelik araştırma ve geliştirme laboratuvarları faaliyetlerini yürütmektedir.

İMÜ-BİLTAM, ortaya koyulan misyon ve vizyonu doğrultusunda; mühendislik, tıp ve çok disiplinli alanlarda çalışmalar yapmak, test ve analiz hizmetleri vermek, yüksek teknoloji uygulamalarını ülkemiz ve bölgemizde erişilebilir kılmak amacıyla kurulmuştur. Hali hazırda, konfokal mikroskopi, taramalı elektron mikroskopi, plaka okuyucu, X-ışın kırınım cihazı, yüksek hassasiyetli LC-MS/MS ve ICP-MS sistemleri ve diğer teknolojik altyapımız ile kamu ve sanayi paydaşlarına da hizmetler sunmaktadır.

BİLTAM işleyiş prosedürü için tıklayınız.